F
Projekti
English | Français (under construction) | Srpski | Српски

Koreni direktorijum projekata :: Nacionalni centar za digitalizaciju

Centar je zamišljen kao mesto u kome će se okupiti naše vodeće ustanove koje se bave kulturom i naukama orijentisanim ka računarstvu i koje će zajedničkim snagama raditi na digitalizaciji nacionalne baštine i obezbediti dugoročno istrajavanje u sprovođenju odgovarajućih aktivnosti. Istovremeno, Centar može predstavljati prototip modela saradnje u okviru naučnih i kulturnih institucija u informatičkom društvu dvadesetprvog veka. Projekat vode Matematički institut, SANU i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu. Za više informacija pogledajte oficijelnu prezentaciju NCD-a (http://www.ncd.matf.bg.ac.yu), a takođe i novu prezentaciju (http://toledo.mi.sanu.ac.yu/~brcha) koja će uskoro biti stavljena na mesto stare.