F
Пројекти
English | Français (under construction) | Srpski | Српски

Корени директоријум пројеката :: HexEncDec v.1.0

Ово је једноставан програм за енкодовање/декодовање текста у хексадецималну репрезентацију. Чува бланкове и нове линије. Све остало се приказује у хексадецималној репрезентацији. Ако Ваш систем подржава уникод, ови програми могу да енкодују/декодују уникод стрингове. Програм је писан у ANSI C-у и требало би да може да се извршава на свим оперативним системима који имају C компајлер (разни UNIX-и, Windows-и, MacOS, VMS, ...). Изворни код и извршни фајлови су доступни овде.