F
Slike
English | Français (under construction) | Srpski | Српски

Koreni direktorijum slika :: Ostale :: Politička karta Srbije i Crne Gore iz 1997. (izvor: CIA)

serbia_montenegro_pol_97.jpg