F
Slike
English | Français (under construction) | Srpski | Српски

Koreni direktorijum slika :: Nacionalni centar za digitalizaciju

afternoon29june_5.jpgMoja slika sa II NCD konferencije
Slika sa predavanja o Unikodu (vidi ovde) na Matematičkom fakultetu u okviru II naučno-stručnog skupa: "Nove tehnologije i standardi: Digitalizacija nacionalne baštine". Više informacija o skupu možete naći na stranicama Nacionalnog centra za digitalizaciju