F
Dokumenti
English | Français (under construction) | Srpski | Српски

Koreni direktorijum dokumenata :: Unikod

Ovaj članak daje pregled načina kodiranja višejezičkog teksta u elektronskoj formi koristeći Unikod standard, sa posebnim osvrtom na varijantu UTF-8.

UTF-8 varijanta je najzgodnija za kodiranje većinski latiničnog teksta. Dato je i kratko uputstvo za korišćenje te varijante u Microsoft Word-u, Netscape Composer-u i tekstualnom editoru Kate. U tekstu su takođe preporučeni standardni Unikod fontovi koji omogućavaju laku prenosivost teksta sa računara na računar ili za objavljivanje teksta na Internet.