F
Документи
English | Français (under construction) | Srpski | Српски

Корени директоријум докумената :: Укратко о XML-у

Ово је врло кратак и врло основни курс ,,проширивог језика за обележавање'' (XML), написан са намером да демистификује XML. Написан је на српском, ћирилицом и тајпсетован у LaTeX-у (користећи SerbianC пакет).