F
Dokumenti
English | Français (under construction) | Srpski | Српски

Koreni direktorijum dokumenata :: Ukratko o XML-u

Ovo je vrlo kratak i vrlo osnovni kurs ,,proširivog jezika za obeležavanje'' (XML), napisan sa namerom da demistifikuje XML. Napisan je na srpskom, ćirilicom i tajpsetovan u LaTeX-u (koristeći SerbianC paket).