F
Dokumenti
English | Français (under construction) | Srpski | Српски

Koreni direktorijum dokumenata :: Analogne telekomunikacije

Ovo je kratak pregled analognih modulacionih shema u telekomunikacionim sistemima. Napisan je na srpskom, ćirilicom i tajpsetovan u LaTeX-u (koristeći SerbianC paket).