F
Документи
English | Français (under construction) | Srpski | Српски

Корени директоријум докумената :: PCI POST картица

Овај пројекат имплементира PCI картицу која скенира магистралу и приказује на два седмосегментна дисплеја кодове које BIOS шаље приликом укључивања рачунара, тј. POST процедуре.

Овај пројекат је настао као домаћи задатак из предмета „Управљачки рачунарски системи“.