F
Документи
English | Français (under construction) | Srpski | Српски

Корени директоријум докумената :: Предавање о паралелном програмирању

Предавање о паралелном програмирању на предмету „Практикум из оперативних система“ на другој години смера за рачунарску технику на Електротехничком факултету, Универзитета у Београду. Предавање даје краћи преглед техника паралелног програмирања, са освртом на MPI (Message-Passing-Interface).

На предавању је изведен и пример хибридног вишепроцесорског извршавања проблема сортирања низа коришћењем LAM/MPI 7.1.1 имплементације и Gentoo GNU/Linux, FreeBSD и Debian GNU/kFreeBSD оперативних система.