F
Dokumenti
English | Français (under construction) | Srpski | Српски

Koreni direktorijum dokumenata :: Predavanje o paralelnom programiranju

Predavanje o paralelnom programiranju na predmetu „Praktikum iz operativnih sistema“ na drugoj godini smera za računarsku tehniku na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Predavanje daje kraći pregled tehnika paralelnog programiranja, sa osvrtom na MPI (Message-Passing-Interface).

Na predavanju je izveden i primer hibridnog višeprocesorskog izvršavanja problema sortiranja niza korišćenjem LAM/MPI 7.1.1 implementacije i Gentoo GNU/Linux, FreeBSD i Debian GNU/kFreeBSD operativnih sistema.